המפרט הטכני של מכשירי בי-קיור לייזר
 
כאשר רוצים להעריך או לאמוד את איכותו ויעילותו של מכשיר לייזר רך כלשהו, יש חשיבות מכרעת לנתונים הטכניים של המכשיר: מידת הקוהרנטיות של אלומת הלייזר,  שטח הטיפול של האלומה, זמן הטיפול הנדרש לכל סמ"ר וסה"כ זמן הטיפול, עוצמת/הספק הלייזר בשיא. כמו כן  - יעילות הטיפול נקבעת ע"י צפיפות האנרגיה, וכמות האנרגיה בשיא. בנוסף, כאשר ההספק הממוצע של שני מכשירים זהה, המכשיר הפועל בפולסים יהיה יעיל יותר מזה הפועל בעוצמה קבועה - עקב כושר החדירה הגבוה יותר של אלומה בפולסים.
 
  • שטח טיפול - השטח הגדול ביותר, עם אלומה אחת קוהרנטית לחלוטין. טיפול אפקטיבי קצר יותר וחיסכון במשך כל טיפול 
  • עוצמת שיא - גבוהה - 250mW (רבע וואט) במיקרו-פולסים מבטיח כושר חדירה ויעילות מירביים
  • הספק ממוצע - גבוה - 3.75-5 ג'אול לדקה על פני כל השטח
  • מיקרו פולסים - בניגוד לגלים בעוצמה קבועה, הפולסים מגדילים את עוצמת האלומה ואת כושר חדירתה ועל ידי כך מגבירים את יעילות הטיפול
  • אורך גל -  808nM בטווח אורכי הגל בעלי כושר החדירה הגבוה ביותר
  • קוהרנטיות - על פני כל השטח הגדול בן 4.5 סמ"ר
  • משקל - 175 גרם, קל, נייד ונטען. מוכן לשימוש בכל רגע ובכל מקום.
  • בטיחות - לייזר מסוג 1, פטור מהצורך בשימוש במשקפי מגן. אין לכוון את הלייזר אל העיניים.